Girondo, L. (2015). Consideracions sobre el treball de resolució de problemes a l’escola. Comunicació Educativa, (13), 56–60. https://doi.org/10.17345/comeduc200056-60