Girondo, L. (2010). Nous mitjans per a vells problemes: matemàtiques i alguns recursos TIC. Comunicació Educativa, (23), 58–62. https://doi.org/10.17345/comeduc201058-62