Campos Perales, A. (2022). La memòria de l’espai públic. Una experiència didàtica sobre el nomenclàtor del primer franquisme a Tortosa (Baix Ebre). Comunicació Educativa, (35), 117–139. https://doi.org/10.17345/comeduc2022117-139