Girondo, L., & Julià, C. (2022). Resolució de problemes i aprenentatge de les matemàtiques escolars. Comunicació Educativa, (35), 101–116. https://doi.org/10.17345/comeduc2022101-116