Viscarro, I., Martínez, M. A., & Cañabate, D. (2010). Contribució de la psicomotricitat al desenvolupament de les capacitats i a l’adquisició de competències en l’Educació Infantil. Comunicació Educativa, (23), 34–38. https://doi.org/10.17345/comeduc201034-38