Segura Meix, M. (2022). Indicadors d’avaluació per recollir informació a les sessions de psicomotricitat del segon cicle d’educació infantil. Comunicació Educativa, (34), 75–89. https://doi.org/10.17345/comeduc202175-89 (Original work published February 7, 2022)