Guillén Villar, A. (2022). Efecte de l’ús de la plataforma Google Classroom en el rendiment acadèmic en l’assignatura de Geografia i Història de 3r d’ESO. Comunicació Educativa, (34), 53–74. https://doi.org/10.17345/comeduc202153-74 (Original work published February 7, 2022)