(1)
Garcia Debesa, D. Ioga I educaciĆ³. Un Aprenentatge Per a La Vida. CE 2016, 47-52.