(1)
Girondo, L. La "competència" I Els Aprenentatges Escolars: L’àrea De matemàtiques. CE 2015, 14-19.