(1)
Girondo, L. Nous Mitjans Per a Vells Problemes: Matemàtiques I Alguns Recursos TIC. CE 2010, 58-62.