(1)
Girondo, L.; Julià, C. Resolució De Problemes I Aprenentatge De Les matemàtiques Escolars. CE 2022, 101-116.