(1)
Segura Meix, M. Indicadors d’avaluació Per Recollir Informació a Les Sessions De Psicomotricitat Del Segon Cicle d’educació Infantil. CE 2022, 75-89.