(1)
de l’Expressió Plàstica, de la Llengua i la Literatura i de les Matemàtiques, Àrees de didàctica de les C. E. de les C. S. Didàctica de...: Vivència d’innovació Educativa. CE 2014, 4-6.