El treball cooperatiu de les ciències socials i les matemàtiques. Accions de connexió universitària catalana

Antoni Gavaldà, Josep M. Pons, Luisa Girondo, Carme Olivé, Víctor Grau, Jordi Suñé, Jacint Torrents, Pilar Arumí, Joan Callarisa

Resum

Aquest article pretén mostrar experiències de treball cooperatiu a dues universitats catalanes —la Universitat Rovira i Virgili (URV) i la Universitat de Vic (UVic)— en dues àrees de didàctica: la de les ciències socials i la de matemàtiques. A partir de treballs específics de classe, s’ha fet una immersió teòrica i pràctica en el treball cooperatiu als alumnes del grau d’Educació Primària. En la part pràctica s’han analitzat les seqüències procedimentals dels treballs efectuats i s’han detectat actuacions positives i d’altres de millorables per ajudar els futurs mestres a ser competents en el treball cooperatiu amb els alumnes de primària.


Paraules clau

treball cooperatiu; cooperació a l’escola; valors cooperatius, aprenentatge significatiu; currículum d’educació primària

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc201539-46



Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.