Acció conjunta i desenvolupament d’habilitats sensoriomotores a la sala de psicomotricitat

M. Asunción Martínez Vera, Sandra Gilabert Medina, Isabel Viscarro Tomàs

Resum

Aquest treball parteix de la teoria sociocultural de Vygotsky, en què la interacció és clau en el desenvolupament de l’infant. Pretenem analitzar de quina manera infants de tres a quatre anys construeixen el coneixement psicomotor de manera conjunta a partir de l’estudi de la interacció dins del joc sensoriomotor. L’anàlisi de les seqüències d’interacció mostren una gran diversitat d’interaccions entre els infants. D’altra banda, es posa de manifest que el paper de guia del psicomotricista deixa l’espai necessari perquè els infants creïn contextos d’acció propis.


Paraules clau

psicomotricitat; interacció; aprenentatge; joc sensoriomotor; paper del psicomotricista

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc201531-38Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.