Les didàctiques de les disciplines curriculars en la formació d'ensenyants

Luisa Girondo, Agustí Salvat, Antoni Gavaldà, Antoni Santisteban, Albert Macaya

Resum

“Les investigacions sobre l’ensenyament-aprenentatge aporten models explicatius cada vegada més coherents envers l’adquisició de coneixements conceptuals i procedimentals, sobre el pensament estratègic… i els nous dissenys curriculars s’estructuren al voltant de la comprensió de qui aprèn i de la funcionalitat dels aprenentatges.”

Aquest article ens situa en el cóm es troba la situació actual de les didàctiques específiques, en quant professorat hi ha i en quines línies d’investigació treballen i quines limitacions es compta en els nous programes de formació inicial de mestres per aconseguir “bons mestres”, com a eixos a destacar.


Paraules clau

didàctica de la matemàtica;didàcica de les ciències socials;didàctica de les experimentals;didàctica de la plàstica

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc20014-9Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.