L’acompanyament educatiu a les aules hospitalàries

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.17345/comeduc36.3744

Paraules clau:

Aules hospitalàries, intervenció educativa, acompanyament emocional, aules ordinàries

Resum

Aquest article té com a objectiu analitzar el funcionament i la importància de les aules hospitalàries, així com la intervenció educativa per part dels docents i el paper que desenvolupen els diferents professionals o referents que estableixen algun vincle amb l’infant hospitalitzat. L’acompanyament educatiu a les aules hospitalàries és el títol que rep aquest estudi, amb el qual pretenem visibilitzar la gran tasca educativa que es realitza dins dels hospitals del nostre país i demostrar els beneficis que aporten les aules hospitalàries als infants que, per motius de salut, no poden assistir a una aula ordinària. El marc metodològic segueix un enfocament qualitatiu, i es fa ús de les entrevistes com a instrument de recollida de dades. Aquestes entrevistes s’han realitzat a quatre docents d’aules ordinàries i a quatre d’aules hospitalàries, amb la finalitat de poder analitzar i comparar les funcions educatives que duen a terme i les seves experiències, aptituds i punts de vista. D’aquesta manera, es donarà peu a una recerca descriptiva on seran resoltes les preguntes d’investigació plantejades i on es podrà contrastar el supòsit de partida plantejat. Aquest article neix a partir de les experiències explicades a classe per una nena de set anys que va estar ingressada molts mesos a l’Hospital Sant Joan de Déu, de Barcelona. Les seves vivències, històries i sentiments van despertar en nosaltres el desig de conèixer el funcionament de les aules hospitalàries, ja que el suport emocional que va rebre va ser essencial durant el seu tractament i la seva posterior incorporació a l’escola ordinària.

Dediquem aquest article a la fada de l’alegria més valenta del món, i a totes les nenes i nens que assisteixen a aules hospitalàries i que mai perden les ganes d’aprendre.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Referències

ACPEAH (2007). Marc d’Actuació de les Aules Hospitalàries. Associació Catalana de Professionals de l’Educació en l’Àmbit Hospitalari. Departament d’Ensenyament. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Recuperat de https://xtec.gencat.cat/web/.content/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/0056/744d11cc-16ea-49cc-9d2d-9216f534031b/Marc_actuacio_AH.pdf

Alguacil Villaverde, S. (1997). Pasado, presente y futuro de la escuela en el hospital, en Intervención educativa en el medio hospitalario. Ponència presentada a Toledo, VII Jornadas de Pedagogía Hospitalaria, 22–23 de maig de 1997.

Aranda, S., Arnáiz, P., Ávila, V., i Sánchez, V. (2007). Educación en centros hospitalarios. Universidad de Castilla-La Mancha.

Generalitat de Catalunya (2017). Disposicions Departament d’Ensenyament, Decret 150/2017, de 17 d’octubre, de l’atenció educativa a l’alumnat en el marc d’un sistema educatiu inclusiu. Recuperat de https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/7477/1639866.pdf

Generalitat de Catalunya (2022). Disposicions Generals Departament d’Educació, Decret 175/2022, de 27 de setembre, d’ordenació dels ensenyaments de l’educació bàsica. Recuperat de https://portaldogc.gencat.cat/utilsEADOP/PDF/8762/1928585.pdf

Grau Rubio, C. (2004). Atención educativa al alumnado con enfermedades crónicas o de larga duración. Ediciones Aljibe.

Grau Rubio, C., i Ortiz González, C. (2001). La pedagogía hospitalaria en el marco de una educación inclusiva. Ediciones Aljibe.

Guillén, M., i Mejía, Á. (2010). Actuaciones educativas en aulas hospitalarias. Atención escolar a niños enfermos. Narcea.

Lizasoáin Romeu, O. (2000). Educando al niño enfermo. Perspectivas de la pedagogía hospitalaria. Ediciones Eunate.

Lizasoáin, O. (2005). Estudios sobre educación: Los derechos del niño enfermo y hospitalizado. Logros y perspectivas. ESE, 9, 189–201.

Mejía, Á., Ruiz, P., Estévez, N., Martínez, A., i Reyes, M. J. (2011). Aulas hospitalarias. Instrument finançat pel Programa ARCE Agrupaciones y Redes de Centros Educativos i el Ministerio de Educación. Recuperat de http://www.aulashospitalarias.es/enlaces/

Peirats Chacón, J., i Granados Saiz, J. (2015). Las unidades pedagógicas hospitalarias y el aprendizaje por proyectos de trabajo. Aula de Encuentro, 17(1). Recuperat de https://revistaselectronicas.ujaen.es/index.php/ADE/article/view/2263

Taburno, N. de (1999). La educación nacional y la escolarización de niños y adolescentes con problemas de salud en Francia: Una larga historia. A Intervención educativa en el medio hospitalario, VII Jornadas de Pedagogía hospitalaria, 22-23 de maig de 1999, Toledo.

Publicades

15-12-2023

Com citar

Castro da Silva, F., & Soto Pérez, C. (2023). L’acompanyament educatiu a les aules hospitalàries. Comunicació Educativa, (36), 179–202. https://doi.org/10.17345/comeduc36.3744

Número

Secció

Articles