Joc i matemàtiques: recerca i implicacions didàctiques

Mequè Edo

Resum

La recerca de la millora de l’ensenyament i aprenentatge de les matemàtiques escolars condueix a l’estudi de situacions didàctiques concretes que poden ser referents de bones pràctiques. Seguint Van Oers (1994, 2003), considerem que les bones pràctiques escolars són aquelles que cerquen un aprenentatge efectiu, és a dir, aquelles que tenen en consideració tant l’augment de les capacitats cognitives dels alumnes com la millora de les habilitats i capacitats de relació social per participar efectivament en la vida sociocultural de la comunitat. En el nostre cas, entenem que alguns jocs ben utilitzats a l’escola poden crear un context proper a una bona pràctica. Poden ajudar a l’aprenentatge de diferents continguts matemàtics curriculars i incidir positivament en el desenvolupament personal i social dels alumnes.


Paraules clau

Didàctica de les Matemàtiques; Joc; Educació Primària.

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc200864-70Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.