Per un aprofitament conseqüent del medi: el lligam Roma-Tàrraco

Antoni Gavaldà, M. Joana Virgili

Resum

És conegut que el pas de Roma per Tarragona va influir decisivament en la configuració constructiva de la ciutat, ordenant i ocupant un espai en terrasses adaptat a un terreny aturonat. Si Tàrraco va esdevenir la ciutat pont entre Roma, no menys important va ser el teixit poblacional que s’assentà pels voltants, en forma de vil·les, aprofitant les zones agràries més productives i desenvolupant una tasca agrícola de primer ordre. El potencial de vestigis vius de Tàrraco a Tarragona i a l’entorn per endinsar-se en l’entramat social i cultural resulta extraordinari, i òbviament es pot abordar de moltes maneres i actituds, amb alumnes de diferents edats. Un possible exemple d’actuació ens el dóna partir del mateix plànol de la ciutat romana, en contrast amb l’actual, que permetria constatar el que significà l’assentament d’una població estable i les seves necessitats.

Paraules clau

idàctica de les Ciències Socials; Tarragona Romana; Propostes didàctiques; Camp d’Aprenentatge.

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc200849-54Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.