Nivells de representació de l'atenció conjunta

Maria Teresa Mas, Elena Añaños

Resum

L’atenció conjunta és una habilitat cognitiva inherent al desenvolupament de l’infant. L’adquisició i el desenvolupament de l’atenció conjunta reflecteixen una evolució a partir de la qual es poden crear una sèrie de nivells o formes d’atenció conjunta. Proposem tres nivells d’atenció conjunta que reflecteixen evolutivament les diferents formes d’atendre de l’infant en les situacions d’interacció triàdica adult–objecte–infant. Aquestes diferents formes d’atendre, tal com assenyalen Adamson i Bakeman (1984) mesuren el grau d’acceptació o interiorització per part de l’infant del compromís conjunt que s’intenta establir a partir d’una part determinada d’un objecte o amb la seva totalitat.

Paraules clau

Atenció conjunta; Habilitat cognitiva; Educació Infantil.

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc200832-34Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.