Healthy Eating: L'aprenentatge de la llengua anglesa per projectes

Arnau Boj, José Luis Alija, Jacky Verrier

Resum

Aquest article presenta els resultats d’una activitat d’anglès realitzada per un alumne de l’especialitat de llengua estrangera (anglès) durant el Pràcticum II de tercer curs de la formació de mestres a la classe de segon curs de cicle superior del CEIP Castell de Calafell, sota la direcció dels seus tutors de pràctiques. L’objectiu d’aquest treball ha estat ajuntar les metodologies actives –treball sobre projecte–, l’ensenyament de la llengua estrangera segons la perspectiva accional– realitzar una tasca en comú no exclusivament lingüística– del Marc europeu comú de referència per a les llengües: aprendre, ensenyar, avaluar (GENERALITAT DE CATALUNYA, 2003), la llengua com a conductor de continguts culturals i una estratègia didàctica que consisteix a treballar la llengua en funció de les necessitats comunicatives que requereix la situació d’aprenentatge i no per a i en ella mateixa.


Paraules clau

Didàctica de la Llengua Estrangera; Llengua Anglesa; Educació Primària; Aprenentatge basat en projectes.

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc20094-9Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.