Efecte de l’ús de la plataforma Google Classroom en el rendiment acadèmic en l'assignatura de Geografia i Història de 3r d'ESO

Autors/ores

DOI:

https://doi.org/10.17345/comeduc202153-74

Paraules clau:

Google Classroom, aprenentatge, TIC, coneixement, rendiment

Resum

En aquesta recerca quantitativa s’ha estudiat si l’aplicació Google Classroom pot ajudar els alumnes a assolir una millora significativa en el rendiment acadèmic. Hi han participat 44 alumnes de 3r d’ESO de l’Institut Ramon Barbat de Vila-seca, dividits en dos grups. Un grup feia servir aquest recurs, mentre que l’altre actuava com a grup control. Tots dos grups van fer dos exàmens iguals; un abans d’iniciar les sessions didàctiques (pretest) i l’altre un cop finalitzades les sis sessions (posttest). La unitat didàctica aplicada va ser la mateixa per als dos grups, així com la quantitat de sessions. Les activitats foren les mateixes, amb algunes variacions en l’aplicació degut a la naturalesa del recurs en estudi. Per determinar si hi ha diferències significatives en el resultat final (posttest) s’ha utilitzat el test estadístic ANCOVA, emprant el resultat del pretest com a covariable. No s’han detectat diferències significatives entre els dos grups amb relació al posttest, fet que indica que el recurs Google Classroom no ha aportat cap millora significativa en l’aprenentatge. En canvi, sí que s’han vist diferències significatives entre els dos grups amb relació als coneixements previs, després d’analitzar-ho amb un test ANOVA multifactorial. També s’ha observat que tots dos grups han millorat els coneixements significativament després de fer la unitat didàctica. Per comparar les qualificacions del pretest i del posttest en cada grup s’ha fet servir un test t-Student de dades aparellades.

Descàrregues

Les dades de descàrrega encara no estan disponibles.

Descàrregues

Publicades

07-02-2022

Com citar

Guillén Villar, A. (2022). Efecte de l’ús de la plataforma Google Classroom en el rendiment acadèmic en l’assignatura de Geografia i Història de 3r d’ESO. Comunicació Educativa, (34), 53–74. https://doi.org/10.17345/comeduc202153-74 (Original work published February 7, 2022)

Número

Secció

Articles