Aritmética y representación. De la comprensión del texto al uso de materiales

Joaquim Giménez

Resum

Tot mestre d’Educació Primària sap de les dificultats de plantejar la resolució de problemes en matemàtiques. En els darrers anys molts autors han tractat de sistematitzar com se n’adquireix el coneixement, i quines són les dificultats més importants. Les diverses recerques realitzades han mostrat que un dels temes importants que porta lligada la resolució de problemes és el fet que s’utilitzen sovint representacions diferents. El llenguatge verbal dels enunciats, els dibuixos que s’hi acompanyen… en tota representació és cabdal trobar-ne el significat. D’aquí que l’autor Carlos Maza ens desenvolupi el que sabem d’aquest tema en el llibre Aritmética y representación. De la comprensión del texto al uso de materiales.

Paraules clau

Didàctica de les Matemàtiques; Atitmètica;

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc199753Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.