Tractament de la informació i atenció a la diversitat a l’àrea de Matemàtiques

Francesc Alegria, Pilar Polo

Resum

Adaptar l’ensenyament als diferents alumnes que el/la mestre/a té a la classe no és una tasca gens fàcil per diverses raons: diversitat dels alumnes, organització dels espais, flexibilitat dels horaris, utilització de recursos tant pedagògics com materials… Tot i això, es tracta d’una alternativa realment necessària per a realitzar un procés d’ensenyament-aprenentatge que tingui en compte les diferències individuals que presenten els alumnes quant a ritme i velocitat d’aprenentatge, autonomia de treball, domini de tècniques i estratègies… Va ser a partir d’aquesta necessitat que el nostre centre (C.E.I.P. “Antoni Vilanova” de Falset, a la comarca del Priorat) es va proposar de fer adaptacions curriculars a l’àrea de matemàtiques. Durant els cursos 93/94 i 94/95 vam treballar a cicle mitjà i el curs 95/96 es va ampliar al cicle superior.


Paraules clau

Didàctica de les Matemàtiques; Atenció a la Diversitat; Adaptacions Curriculars; Educació Primària.

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc199739-47Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.