La comprensió de la cronologia a finals de l’EGB

Rosa M. Puertas

Resum

El propòsit inicial d’aquest treball és comprovar fins a quin punt els alumnes, en finalitzar l’antiga EGB, tenen assolides unes idees bàsiques sobre cronologia i/o èpoques històriques estudiades amb anterioritat. Val a dir que aquest treball s’ha fet a l’assignatura d’Història Local i Comarcal, impartida pel professor Antoni Gavaldà, el curs 1995-96. Per a l’estudi s’ha comptat amb els resultats obtinguts en un treball semblant (POZO, 1985) que ha servit de base orientativa.

Paraules clau

Didàctica de les Ciències Socials; Història; Cronologia; Educació Secundària;

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc199736-38Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.