Alguns reptes actuals en la funció del mestre

Jacky Verrier

Resum

Quan el pedagog P. Meirieu, en el seu llibre: Aprendre…sí, però com? (1992) diu que “Tots podem aprendre sempre i a tot arreu, que l’aprenentatge no es limita als llocs assignats” posa de manifest un fet que podem resumir així: Enfront de l’aprenentatge al’escola –formació intramurs– hi ha l’aprenentatge extraescolar –formació extramurs–. L’entorn i la societat han creat les seves pròpies fonts de difusió del coneixement, que poden portar, a curt o a llarg termini, a privar l’escola del monopoli de la difusió del coneixement, de la formació i del saber i, a més a més, dels seus rituals tradicionals en la transmissió del saber (grup classe, lentitud necessària, metòdica i gradual de la presentació dels continguts, complicitat del grup basada en la convivència diària…).

Paraules clau

Didàctica de la Llengua i la Literatura; Renovació Pedagògica.

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc199719-20Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.