Els llibres escolars franquistes

Montse López, Mercè Martí

Resum

L’article que presentem és una síntesi del treball realitzat a l’assignatura Didàctica de la Història Local i Comarcal, impartida pel professor Antoni Gavaldà al curs 1995- 96 a la Facultat de Ciències de l’Educació i Psicologia (URV). El treball es va basar en l’estudi de quatre llibres escolars, publicats durant l’època franquista. El treball va analitzar diferents aspectes, però els que ens han semblat més significatius són: el tractament que li dóna a la Segona República, l’enfocament de la guerra civil i el “Movimento Nacional”.

Paraules clau

Didàctica de les Ciències Socials; Història; Llibres escolars; Franquisme.

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc199713-14Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.