Activitats lúdiques sobre una metodologia seriosa

Elena Arts

Resum

La metodologia verbo-tonal proposa unes estratègies d'estructuració del llenguatge basades en tots els actes del llenguatge: mímica, ordres, endevinalles, projectes, evocacions, hipòtesis, metàfores, categoritzacions, lectura d'indicis, rimes, associació selectiva, expressió de somnis, mentides, seqüències dinàmiques sistemàtiques, crits, etc. Per iniciar el nen en tot això, es poden oferir les següents activitats: treballs amb contes, frases ritmades, cançonetes, calendaris, escenes de la vida del nen, jocs de lateralitat i sincronia entre grafisme i verbalització.

Paraules clau

Didàctica de la Llengua i la Literatura; Desenvolupament del llenguatge; Mètode verbo-tonal

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc199250-51Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.