A l'entorn dels cursos de formació bàsica per a la reforma de l'etapa primària

Josep Garriga, Montserrat Ral, Maria A. Sánchez, Jordi Vallès

Resum

Els cursos de formació bàsica per a la Reforma, dirigits als mestres de Cicle Inicial de l'escola pública i privada concertada, van començar el gener i acabaran el juliol d'aquest any. Els objectius que hom pretén aconseguir són amplis. El Departament d'Ensenyament els concreta en quatre:

- Donar a conèixer la nova orientació del sistema educatiu i les innovacions més significatives de caire psicopedagògic i estructural que introdueix.

- Afavorir el coneixement del Disseny Curricular de l'Etapa de Primària com a instrument de renovació pedagògica, de reflexió sobre els diferents continguts de l'ensenyament i de sistematització de la tasca docent.

- Donar elements per poder desenvolupar el currículum en el cicle, d'acord amb el Projecte Educatiu del Centre.

- Capacitar el professorat per contrastar la seva pràctica educativa en el Cicle Inicial amb els plantejaments psicopedagògics i didàctics de la Reforma.


Paraules clau

Formació del Professorat; Reforma Educativa; Educació Primària

Text complet:

PDF


DOI: https://doi.org/10.17345/comeduc19927-11Enllaços refback

  • No hi ha cap enllaç refback.