Camino, Xavier, Doctorat en Antropologia Urbana (URV) / Docent a l'Escola de Disseny i Enginyeria Elisava (UPF), Espanya