Carceller-Maicas, Natalia, Universitat Rovira i Virgili