Carceller Maicas, Natàlia Lledó, Universitat Rovira i Virgili, Espanya