No 19 (2018)

Homenatge a Claudi Esteva Fabregat

DOI: https://doi.org/10.17345/aec19

Aquest text, de caràcter testimonial i biogràfic, vol ser un homenatge compartit a la memòria de qui fou mestre d’antropòlegs i, al mateix temps, el creador de la majoria de les estructures institucionals que van permetre la consolidació de la nostra disciplina a Catalunya. L’abast de la seva obra pionera és indispensable, també, per a entendre la manera com l’antropologia social va trobar el seu lloc a les estructures universitàries i de recerca de l’Estat espanyol. La trajectòria vital de Claudi Esteva Fabregat va venir marcada, abans que res, per la Guerra Civil espanyola, que va suposar el seu exili a Mèxic (1939-1956). El seu periple vital va suposar més canvis residencials: Madrid (1956-1968), Barcelona (1968-2002), de nou Mèxic (2002-2016). El mes de setembre de 2017 va morir a la seva Barcelona natal, just quan estava a punt de complir 99 anys.

Taula de continguts

Presentació

Joan J. Pujadas
PDF
7-21

Articles

Claudi Esteva Fabregat
PDF
25-79
Joan Prat Carós
PDF
81-86
Àngel Martínez Hernáez
PDF
87-90
Berta Alcañiz Rodríguez
PDF
91-98
Mireia Esteva Saló
PDF
99-101
Mercedes Fernández-Martorell
PDF
103-113
Fermín del Pino-Díaz
PDF
115-130
Isidoro Moreno
PDF
131-146
Josefina Roma
PDF
147-154
Salvador Rodríguez Becerra
PDF
155-172
Luis Calvo-Calvo
PDF
173-198
Joan Frigolé
PDF
199-204
Dolors Comas d’Argemir
PDF
205-217
Josep M. Comelles
PDF
219-263
Oriol Romaní
PDF
265-272
Manuel Delgado
PDF
273-280
Xavier Roigé
PDF
281-290
Andrés Fábregas, David Lagunas
PDF
291-308

Annexos

Berta Alcañiz Rodríguez
PDF
311-341