Gracia Arnaiz, Mabel, Cristina Larrea Killinger, Isabella Riccò, Adele de Stefani, and Claudia María Anleu Hernández. “Notes De Recerca”. Arxiu d’Etnografia de Catalunya, no. 24 (December 20, 2022): 233–241. Accessed April 16, 2024. https://revistes.urv.cat/index.php/aec/article/view/3497.