Andreu Tomàs, A., and M. Offenhenden. “El Dret a l’alimentació Entre La Gent Gran: Anàlisi Dels Entorns Alimentaris I Creació d’indicadors Per a Una Alimentació més Inclusiva, Saludable I Sostenible En Un Context Post-Covid-19”. Arxiu d’Etnografia De Catalunya, no. 26, Dec. 2023, pp. 236-41, doi:10.17345/aec26.3736.