Gracia Arnaiz, M., C. Larrea Killinger, I. Riccò, A. de Stefani, and C. M. Anleu Hernández. “Notes De Recerca”. Arxiu d’Etnografia De Catalunya, no. 24, Dec. 2022, pp. 233-41, doi:10.17345/aec24.232-241.