Vidal, F. “Todo a «la neuro»: Una Cocina Autodestructiva”. Arxiu d’Etnografia De Catalunya, no. 20, Dec. 2019, pp. 233-51, doi:10.17345/aec20.233-251.