González Ibáñez, M. C. (2016) “Pío Navarro Alcalà-Zamora: Tratadillo de agricultura popular”, Arxiu d’Etnografia de Catalunya, (1), pp. 181–184. doi: 10.17345/aec1.181-184.