Roigé, X. (2023) “Com es poden museïtzar els patrimonis incòmodes? El paper de les biografies personals en els espais i museus de memòria traumàtica”, Arxiu d’Etnografia de Catalunya, (25), pp. 63–94. doi: 10.17345/aec25.63-94.