Vidal, F. (2019) “Todo a «la neuro»: una cocina autodestructiva”, Arxiu d’Etnografia de Catalunya, (20), pp. 233–251. doi: 10.17345/aec20.233-251.