Arxiu, R. (2018) “Editorial”, Arxiu d’Etnografia de Catalunya, (18), pp. 5–6. doi: 10.17345/aec18.5-6.