Pujadas , Joan-Josep, and Jordi Moreras. 2023. “Quan La memòria Ens interpel·la”. Arxiu d’Etnografia De Catalunya, no. 25 (May):5-11. https://doi.org/10.17345/aec25.5-11.