Gracia Arnaiz, Mabel, Cristina Larrea Killinger, Isabella Riccò, Adele de Stefani, and Claudia María Anleu Hernández. 2022. “Notes De Recerca”. Arxiu d’Etnografia De Catalunya, no. 24 (December):233-41. https://doi.org/10.17345/aec24.232-241.