Vidal, Fernando. 2019. “Todo a «la neuro»: Una Cocina Autodestructiva”. Arxiu d’Etnografia De Catalunya, no. 20 (December):233-51. https://doi.org/10.17345/aec20.233-251.