Andreu Tomàs, A., & Offenhenden, M. (2023). El dret a l’alimentació entre la gent gran: anàlisi dels entorns alimentaris i creació d’indicadors per a una alimentació més inclusiva, saludable i sostenible en un context post-covid-19. Arxiu d’Etnografia De Catalunya, (26), 236–241. https://doi.org/10.17345/aec26.3736