Roigé, X. (2023). Com es poden museïtzar els patrimonis incòmodes? El paper de les biografies personals en els espais i museus de memòria traumàtica. Arxiu d’Etnografia De Catalunya, (25), 63–94. https://doi.org/10.17345/aec25.63-94