Vidal, F. (2019). Todo a «la neuro»: una cocina autodestructiva. Arxiu d’Etnografia De Catalunya, (20), 233–251. https://doi.org/10.17345/aec20.233-251