Rodríguez Becerra, S. (2019). Mis recuerdos de don Claudio Esteva. Arxiu d’Etnografia De Catalunya, (19), 155–172. https://doi.org/10.17345/aec19.155-172