(1)
I. Cordeiro, G. Les Ciutats Es Fan Per Dins. Desafiaments En Etnografia Urbana. AEC 2012, 195-214.