(1)
Gracia Arnaiz, M.; Larrea Killinger, C.; Riccò, I.; de Stefani, A.; Anleu Hernández, C. M. Notes De Recerca. AEC 2022, 233-241.